Veilig Beeldbellen

Check en vergelijk software voor beeldbellen op veiligheid!

Beeldbellen en privacy

Beeldbellen is populair. Zeker nu tijdens de Coronacrisis biedt het uitkomst voor veel 1-op-1 contacten die door het besmettingsgevaar niet meer in levende lijve door kunnen gaan. Maar hoe zit het met de privacy?

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn er strengere Europese regels waar zelfstandig ondernemers en bedrijven zich aan moeten houden aangaande de privacy van hun klanten. Deze regels gelden voor alle bedrijfssectoren, maar in de zorg gelden er naast de AVG nog strengere eisen aan de informatiebeveiliging omdat het om medische gegevens gaat. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is de plicht van de zorgverlener opgenomen om deze medische informatie zo goed als mogelijk te beschermen.


Pas op met de gratis populaire software

Niet alle software voor beeldbellen (of chatten) voldoet aan deze eisen. Zeker de populaire gratis beschikbare software die velen privé gebruiken niet. Zoals o.a. Skype, FaceTime en WhatsApp. Ondanks de end-to-end encryptie waardoor de inhoudelijke informatie beschermd wordt, kan het zijn dat er informatie verwerkt of opgeslagen wordt door servers in het buitenland of dat er meta-gegevens (bijvoorbeeld nummers, locatie of duur van een gesprek) opgeslagen worden. Dit is niet toegestaan onder de WGBO.

ISO27001 & NEN7510

Hoe weet je of software voldoet aan de wettelijk eisen betreft privacy en gegevensbescherming? De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) en het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) hebben hier duidelijke en toetsbare normen voor beschreven.

Bedrijven kunnen op basis van deze normen een certificeringstraject doorlopen om zo aan te tonen dat hun bedrijfactiviteiten - en in dit geval hun software - voldoet aan deze normen. Voor bedrijven buiten de zorg geldt de ISO27001-norm en speciaal voor bedrijven in de zorgsector geldt de NEN7510-norm.

Lees meer over de ISO27001-norm.

Lees meer over de NEN7510-norm.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt als toezichthouder de NEN7510-norm als eis voor de mate van informatiebescherming in de zorg.

Check hier welke software voor beeldbellen voldoet aan de privacy-normen.