Veilig Beeldbellen

Overzicht software

Software voor beeldbellen

(Scroll tabel horizontaal voor meer info)

Software ontwikkeld voor:     

Software ISO27001 NEN7510 Kosten1
Microsoft Teams Free gratis
Zoom Basic gratis
Skype gratis
FaceTime gratis
WhatsApp gratis
Google Hangouts Free gratis
Whereby Free gratis

1 Kosten omgerekend naar kosten per maand, per gebruiker bij onbeperkt gebruik. Inclusief BTW.

DISCLAIMER: Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Veiligbeeldbellen.nl niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Lees meer.

ISO27001 & NEN7510

Hoe weet je of software voldoet aan de wettelijk eisen betreft privacy en gegevensbescherming? De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) en het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) hebben hier duidelijke en toetsbare normen voor beschreven.

Bedrijven kunnen op basis van deze normen een certificeringstraject doorlopen om zo aan te tonen dat hun bedrijfactiviteiten - en in dit geval hun software - voldoet aan deze normen. Voor bedrijven buiten de zorg geldt de ISO27001-norm en speciaal voor bedrijven in de zorgsector geldt de NEN7510-norm.

Lees meer over de ISO27001-norm.

Lees meer over de NEN7510-norm.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt als toezichthouder de NEN7510-norm als eis voor de mate van informatiebescherming in de zorg.

Mis je software voor beeldbellen in het overzicht? .